Ehmann 2110c0100 Sladdimmer Vit Brytförmåga (min.) 20 W Bryteffekt (max.) 1 st W 200 ihqccv3407-Hushållsapparater

För armatur med lågvoltshalogenlampor med konventionella transformatorer eller glödlampor. Anslutning av flera transformatorer till en dimmer är tillåten.