Julgranskula Rosa Andreas


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Julgranskula Rosa Ida

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Julgranskula Rosa William
Affisch Poster Beagle Hund Hundras Text Målning 33x48

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenJulgranskula Röd Lisa Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Julgranskula Röd Anette
Julgranskula Rosa Christer

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster A4 21x30cm Pixel Stroke

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster A3 30x42cm Heart Dreamcatcher

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Julgranskula Rosa JonasJulgranskula Blå Alicevhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster A4 21x30cm Forest Mist
Julgranskula Blå Margareta

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Julgranskula Rosa Elisabeth

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Kudde Sammet Ljusgrå rund
Julgranskula Grön Molly
Poster - Bokstaven S 21x30cm

På tisdagen godkände ministerrådetVego till vardags 9789155265113Julgranskula Blå UlfVäggdekor väggord väggtext Take a chance take your shoes den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Julgranskula Röd Alexander
Ljuslykta "Lightning Box"

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Älg No.1 21x30cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster A4 21x30cm Secrets