Poster - Röd Amaryllis blomma 40x50cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Väggord - Riktig kärlek...

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Röd Amaryllis blomma A3 30x40cm
Poster - 100% Cute 40x50cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - SAVE WATER DRINK CHAMPAGNE no.4 30x40cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - You & Me Vit A3 30x40cm
Poster - COCO Skrivstil svartguld A3 30x40cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Alfabet No.2 21x30cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Nässelfjäril 40x50cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar ( Väggdekor, Väggord ) Gammal kärlek rostar aldrigPoster - Palmkvist no.13 30x40cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Nässelfjäril 30x40cm
Poster - Världskarta Blå 40x50cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Toalett LED Belysning-8 olika färger

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - I love Justin Bieber Sosa 40x50cm
Poster - Purple flower 40x50cm
Poster - Love Never Lies 40x50cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Hjortar mönstrade liggande 40x50cmPoster - Krydda Basilika A4 21x30cmPalettblad Kong Röd 5 frön den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster Fjäril - Kålfjäril A4 21x30 cm
Poster - Liljekonvalj 40x50cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Bokstaven V 40x50cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Gul flower 40x50cm