Poster - Makeup face A3 30x40cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - I love Love 21x30cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Model Girl 40x50cm
Poster - I love Eminen A4 21x30cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Royal 40x50cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - Målad Apelsin A3 30x40cm
Trätavla A5 "Ett hem utan hund"

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Winterland 40x50cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Målad fågel A4 21x30cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Koppel/ handukshållare - 3 kroks Irländsk SetterPoster - Färgstänk Stående A4 21x30cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Röd Flower power A4 21x30cm
Poster - Världskarta mix 40x50cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster - Svarta wings 30x40cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - He needed a hero A3 30x40cm
Poster - Bunny woman A4 21x30cm
Poster - Dollar sign A3 30x40cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Malmö A4 21x30cmHQ Doftkulor fräsch (HQ-PEARL-FRN)Kopp - Garden Spirit den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster Fjäril - Salamis parhassus A4 21x30 cm
Väggord - Lär dig livets stora gåta... STOR

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Bokstaven U A3 30x40cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Palmkvist no.10 30x40cm