Poster - Röda stövlar A3 30x40cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - Hello gorgeous Guld 40x50cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Alfabet No.2 30x40cm
Poster - I love Birds 40x50cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - SAVE WATER DRINK CHAMPAGNE no.3 21x30cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Poster - COCO Skrivstil svartguld ram 40x50cm
Poster - Vindruvor svartvit 40x50cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Humla & fjäril 40x50cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Humla & fjäril A4 21x30cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - Forest deer rainbow 40x50cmPoster - Peace sign 40x50cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Färgglad Kolibri A4 21x30cm
Poster - Världskarta Gul 40x50cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster Insekt - Beetle Atlas 40x50cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - I love Justin Bieber Sosa ram 40x50cm
Poster - Bokstaven Y A3 30x40cm
Poster - WE ARE the WORLD A3 30x40cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Seafood diet 40x50cmPoster - Krydda Mynta 40x50cmPoster - Yesterday today tomorrow forever 40x50cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster Fjäril - Papilio zalmoxis A4 21x30 cm
Väggord - LAUGH

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster Fjäril - Appias celestina A3 30x40 cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Palmkvist no.9 30x40cm