Poster - Bougainvillea wall 40x50cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - I love Chocolate A4 21x30cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Bougainvillea wall A3 30x40cm
Poster - SAVE WATER DRINK CHAMPAGNE no.6 30x40cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenPoster - Målad Apelsin A4 21x30cm Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Yankee Candle Lemon/Lavender Small Jar 104g
Ugnsform i emalj 32 cm, blå, Vappu köksserie från Muurla

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Palmkvist no.10 40x50cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Palmkvist no.6 30x40cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - Kolibri Tropical 40x50cmPoster - Elefant Elegant 21x30cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Bokstaven Ä 40x50cm
Poster - Buffalo stor 21x30cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster - I love Justin Bieber Sosa 30x40cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - Love Never Lies A3 30x40cm
Poster - Röd Lips 40x50cm
Poster - Lemonad recept A3 30x40cm

På tisdagen godkände ministerrådetPoster - Inhale Exhale 40x50cmLasse Åberg Mussaka Mattallrik 27 cmPoster - YOLO You only live once A3 30x40 cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Poster - Trianglar Blå A3 30x40cm
Organic People All kind of Fabrics laundry eco gel

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenPoster - Hello beautiful 30x40cm anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - G Klav Guld no.3 A3 30x40cm