Poster - Palmkvist no.9 40x50cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - COCO Rödsvart A4 21x30cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Palmkvist no.5 40x50cm
Väggur med motiv Riesenschnauzer

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenEmaljtallrik Snorkfröken ø 18 cm från Muurla Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Koppel/ handukshållare - 3 kroks Irländsk Setter
Poster - Flamingo tropical forest 40x50cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - Palmkvist no.11 40x50cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - Palmkvist no.3 40x50cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - Flamingo Star A4 21x30cmPoster - Peace marmor 40x50cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - Buffalo Rainbow 30x40cm
Poster - HOME 40x50cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Poster - Flamingo Orange A4 21x30cm

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - I´m sorry 40x50cm
Magnet - All you need is love
Poster - Grön ormbunke 21x30cm

På tisdagen godkände ministerrådetGastroMax Skaljärn 15,5 cmPoster - Göteborg ram A4 21x30 cmLjuslykta "Lightning Triangle" den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Väggdekor väggord väggtext It takes hands to build a house
Poster Insekt - Humlebagge A3 30x40 cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringenHusnummerbelysning, solcell anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Etnisk Elefant A4 21x30 cm