Poster - Palmkvist no.5 21x30cm


Allt fler får vänta på att få de insatser som de blivit beviljade av socialtjänsten. Var tredje person som blivit beviljade en insats enligt LSS har väntat i mer än ett år, visar nya siffror.
Poster - You & Me Vit A4 21x30cm

»Du kan lösa allt, bara du inte är så jävla rädd«


De har arrangerat allt från författarsamtal till rejvfester. Efter tre år vet Eddie Wheeler och hans kollegor hur man skapar tillgängliga kulturevenemang som välkomnar alla.
Poster - Palmkvist no.12 21x30cm
Poster - Målade Lejon A4 21x30cm

Nu ska statistiken om levnadsförhållanden bli bättre


Statistiken om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning ska bli bättre. Regeringen beställer tydligare siffror från Statistiska centralbyrån.

»Uppföljningen är den viktiga styrningen«


Med fokus på kunskap, uppföljning och analys vill utredarenVäggdekor Hål i Vägg Blå Vit Grekland Martin Olauzon förverkliga FN-konventionen i alla delar av samhället. Men hans förslag om hur funktionshinderpolitiken ska styras får kritik för att inte vara tillräckligt offensivt Spegelplakett med text - Grandma
Poster - I love My Phone A3 30x40cm

Sju prioriterade områden, en nationell samordnare och lite universell utformning. Det är några av förslagen från styrutredningen för funktionshinderpolitiken som lade fram sitt slutbetänkande på tisdagen.
Poster - G Klav Guld no.3 A3 30x40cm

Kortare handläggningstider har lett till högre utbetalningar av bilstöd, skriver Försäkringskassan i en ny prognos. Men framtiden är fortsatt osäker.
Poster - G Klav 40x50cm

Försäkringskassan: Regeringen underskattar Poster - Världskarta Gul 40x50cmPoster - Svart fjäder 40x50cmvhur många som påveras av förslaget att räkna hjälp med andning som grundläggande behov av personlig assistans.
Poster - G Klav Guld no.2 A4 21x30cm
Poster - I love Justin Bieber Sosa 21x30cm

Man nekades att åka buss – Nu går DO till domstol


En rullstolsanvändare i Västmanland fick inte åka med regiontrafikens bussar. Nu stämmer Diskrimineringsombudsmannen (DO) bussbolaget för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Yankee Candle Christmas Memories Medium Jar

Regeringens prognos: Så mycket minskar antalet assistansberättigade


Trots uttalade ambitioner att förstärka LSS räknar regeringen med att antalet personer som har rätt till assistansersättning fortsätter att minska. Poster - Hjortar mönstrade liggande A3 30x40cm
Poster - G Klav Rainbow no.1 A4 21x30cm
Poster - Krydda Basilika A4 21x30cm

På tisdagen godkände ministerrådetTavla/bild med vargarPoster - Have you seen my shoes A3 30x40cmPoster - Kornvallmo 40x50cm den uppgörelse som parlamentet antog för snart en månad sedan. Nu ställs nya krav på tillgänglighet inom unionen.
Väggord - Good people. Bad people.
Poster - Sneakers 30x40cm

I den kommande vårbudgeten ökar regeringen2 x vattenbesparande duschflödesröduktionsbegränsare 1/2 " anslaget till den statliga assistansersättningen. Ändringen en följd av att fler får rätt till assistans när andning och sondmatning åter räknas som grundläggande behov.

Poster - Batman hero 40x50cm